icon-hammer2.2.png

Arbetsområde
Plåt

Väl utförda plåtarbeten stärker byggnaders karaktär och livslängd. P&V utför takläggning vid nybyggnation, om- och tillbyggnad, men också reparationer och underhåll. Vi kan så klart hela hantverket bakom skorstensbeslag, fasadinklädnad, rännor och vattenavrinning. Våra kunder är fastighetsägare och -förvaltare, såväl privata som inom offentlig sektor.

Kontakt

Andreas Roos
Projektledare Plåt & Tak
Mobil: 070-420 56 54
E-post: andreas.roos@pov.nu

Mathias Löf
Projektledare Plåt & Tak
Mobil: 070-420 56 58
E-post: mathias.lof@pov.nu