P&V KUNDUNDERSÖKNING

Är du nöjd?

Vi strävar efter hög kundnöjdhet och förbättrad kundupplevelse. Ni får denna kundundersökning för att vi har utfört arbete hos er. Vi önskar att du lägger ett par minuter på att svara på denna enkät. För att delta i undersökningen anonymt, fyll inte i dina kontaktuppgifter längst ned.

1. Levererades arbete/material på utlovad tid? *
2. Var kvaliteten på utfört arbete/material enligt era förväntningar? *
3. Hur har du upplevt bemötandet med P&V's arbetsledare/montör/tekniker? *
Välj det alternativ som bäst motsvarar er uppfattning.
5. Hur skulle du bedöma P&V som helhet? *
Välj det alternativ som bäst motsvarar er uppfattning.
Meddelande
Namn
Telefonnummer
E-postadress